top of page

Ilhaugen Barnehage

Skaun kommune leide lokalene i Allbrukshuset fra 01.07 1993, og startet barnehagedrift fra 01.08. samme år.

 

Lokalene var fra starten tilpasset en barnehage for 18 barn fra 3 til 6 år.

 

Behovet for flere plasser har nok oppstått underveis og i 2007-2008 inngikk vi en ny avtale med Skaun kommune som ønsket å utvidet kapasiteten med 2 nye småbarnsavdelinger.

 

Kjelleren ble pusset opp, og tiltrettelagt med gulvvarme, alloc gulv, stellerom, og garderobe, samt nye lys med demping da den ble tatt i bruk som barnehage med 2 småbarnsavdelinger, Solbæra og Bringebæra. Storbarnsavdelingen het Rognbæra.

 

 

For personalet og barna på Ilhaugen barnehage har nok hverdagen forandret seg mye i løpet av årene.

 

I 1993 var de 5 ansatte, hadde få lekeapparater, og da det var lite tilrettelagt med kontor og spiserom.

 

De siste årene og frem til avvikling av barnehagen 31.07.2022 var det  17-18 ansatte og 48 barn i barnehagen. Barnehagen scorte svært høyt i foreldreundersøkelsen som årlig ble sendt ut til barnas foresatte fra Udir, og var en barnehage der både ansatte, foreldre og barna trivdes utrolig godt.
Likevel ble det av økonomiske hensyn vedtatt å avvikle barnehagedriften på Ilhaugen på kommunestyremøtet i Skaun kommune den 9.desember.2021.
Barna på Ilhaugen ble flyttet til Oterhaugen barnehage og Hammerdalen barnehage i Buvika.

 

 

Uteområdet var kanskje det største og beste av alle barnehagene i Skaun kommune?

Barna hadde 
et stort område der de kunne utfolde seg med å klatre i trær, leke i flere sandkasser, 2 disser, 2 store sklier, 2 gapahuker, sansehage og en masse andre leker.
De har også et stort asfaltert område som benyttes til sykling, ballspill mm. 

I nærområdet hadde barnehagen tilgang på fantastiske turmuligheter med gapahuker, flere lekeplasser, zip-line, grillhytte, skogsstier, fotballbane, Nydammen og muligheter for bærplukking.
 

 

Skjermbilde 2022-03-16 kl. 11.34.26.png
Skjermbilde 2022-03-16 kl. 11.48.03.png
Skjermbilde 2022-03-16 kl. 11.35.12.png
Skjermbilde 2022-03-16 kl. 11.33.57.png
Skjermbilde 2022-03-16 kl. 11.31.54.png
Skjermbilde 2022-03-16 kl. 11.32.10.png
Skjermbilde 2022-03-16 kl. 11.32.03.png
Skjermbilde 2022-03-16 kl. 11.33.47.png
Skjermbilde 2022-03-16 kl. 11.32.29.png
Skjermbilde 2022-03-16 kl. 11.33.37.png
Skjermbilde 2022-03-16 kl. 11.32.45.png
Skjermbilde 2022-03-16 kl. 11.33.29.png
bottom of page