top of page

Husstyrerne

1994 
 

Leder: Jo Idar Skogstad

Nestleder: Olav Egil Ellevset

Sekretær: Kjell Eggen

Kasserer: Åse Hansen

Styremedlem: Egil Langmo

Styremedlem: Rolf Witzøe

Rep. Ilhaugen vel: Oddbjørn Sandø

Rep. Skaun kommune: Stein Arne Aas

Revisor: Aril Stav

 

1996 
 

Leder: Egil Langmo

Nestleder: Per Bjarne Onsøien

Sekretær: Knut Sommerschild

Kasserer: Randi Holten

Vara: Dag Ove Syversen

Vare: Kjersti Danielsen

Rep. Ilhaugen vel: Oddbjørn Sandø

Rep. Skaun kommune: Ove M Holje

Revisor: Aril Stav

  

  

1998 
 

Leder: Pål Berg

Nestleder: Oddbjørn Sandø

Sekretær: Randi Eggen

Kasserer: Audun Johnsen

Vara: Jarle Hansen

Vara: Knut Sommerschild

Rep. Ilhaugen vel: Geir M Leraand

Rep. Skaun kommune: Ove M Holje

Revisor: Aril Stav

  

  

2000 
 

Leder: Trond Amundsen

Nestleder: Per Bjarne Onsøien

Sekretær: Kåre M Sæter (?)

Kasserer: Heidi Onsøien

1. Vara: Åge Leraand

2. Vara: Jarle Olstad

Velf. Rep.: Heidi Olsen

Kom.rep.: Solveig Blekkan

Regnskapsfører: Sverre Rottem

Revisor: Jarle Olstad
 

  

2002 

Leder: Lars Arne Pedersen

Nestleder: Per Bjarne Onsøien'

Sekretær: Hanne Skog

Kasserer: Heidi Onsøien

Vara: Åge Leraand

Vara: Jarle Olstad

Rep. Ilhaugen vel: Roger Rian

Rep. Skaun kommune: Solveig Blækkan

Revisor 

 

  

2004 
 

Leder: Lars Arne Pedersen

Nestleder: Oddbjørn Sandø

Sekretær: Jarle Olstad

Kasserer: Olav Asbjørn Onsøien

Varamedlem: Åge Leraand

Varamedlem: Unni Johnsen

Rep. Ilhaugen vel: Lars Arve Larsen

Rep. Skaun kommune: Torill G Hynne

Revisor: Per Reidar Hammertrø

 

  

2006 
 

Leder: Asbjørn Leraand

Nestleder: Oddbjørn Sandø

Sekretær: Jarle Olstad

Kasserer: Olav Asbjørn Onsøien

Varamedlem: Åge Leraand

Varamedlem: Torstein Leraand

Rep. Ilhaugen Vel 

Rep. Skaun kommune: Torill G Hynne

Revisor: Per Reidar Hammertrø

 

  

2008 
 

Leder: Oddbjørn Sandø

Nestleder: Jan Erik Pedersen

Sekretær: Unni Tungen

Kasserer: Tove Hepsø

Styremedlem: Stian Engdal

Varamedlem: Åge Leraand

Rep. Skaun kommune: Mildrid W Gimseng

Revisor: Ove Fjørtoft


2010

 

Leder: Oddbjørn Sandø 

Nestleder: Erling Sandø 

Kasserer/regnskap: Tove Hepsø 

Sekretær: Unni Tungen 

Styremedlem: Stian Engdal 


2012

 

Leder: Oddbjørn Sandø 

Nestleder: Erling Sandø 

Kasserer/regnskap: Tove Hepsø 

Sekretær: Unni Tungen 

Styremedlem: Stian Engdal 


2014

 

Leder: Oddbjørn Sandø 

Nestleder: Sverre Kvarmesbakk 

Kasserer/regnskap: Thomas Leraand 

Sekretær: Berit Stordal 

Styremedlem: Stian Engdal 


2016

 

Leder: Oddbjørn Sandø 

Nestleder: Sverre Kvarmesbakk 

Kasserer/regnskap: Thomas Leraand 

Sekretær: Anne Lise Berg 

Styremedlem: Stian Engdal 


2018

 

Leder: Oddbjørn Sandø 

Nestleder: Sverre Kvarmesbakk 

Kasserer/regnskap: Thomas Leraand 

Sekretær: Anne Lise Berg 

Styremedlem: Stian Engdal 


2020

 

Leder: Oddbjørn Sandø 

Nestleder: Sverre Kvarmesbakk 

Kasserer/Regnskap: Thomas Leraand 

Sekretær: Anne Lise Berg 

Styremedlem: Rune Sandø 

1995 
 

Leder: Jo Idar Skogstad

Nestleder: Olav Egil Elevset

Sekretær: Knut Sommerschild

Kasserer: Linda Johansen

Vara: Dag Ove Syversen

Vara: Rolf Witzøe

Rep. Ilhaugen vel: Oddbjørn Sandø

Rep. Skaun kommune: Ove M Holje

Revisor: Aril Stav
 

1997 
 

Leder: Per Bjarne Onsøien

Nestleder: Jan Lund

Sekretær: Randi Eggen

Kasserer: Randi Holten

Vara: Kjersti Danielsen

Vara: Knut Sommerschild

Rep. Ilhaugen Vel: Oddbjørn Sandø

Rep. Skaun kommune: Ove Holje

Revisor: Aril Stav

 

1999 
 

Leder: Trond Amundsen

Nestleder: Per Bjarne Onsøien

Sekretær: Karen M Sæter

Kasserer: Audun Johnsen

Varamedlem: Jarle Hansen

Varamedlem: Jarle Olstad

Rep. Ilhaugen Vel: Olav Asbjørn Onsøien

Rep. Skaun kommune: Solveig Blækkan

Regnskapdfører: Nils Larsen

Revisor: Arild Stav

2001 
 

Leder: Lars Arne Pedersen

Nestleder: Per Bjarne Onsøien

Sekretær: Hanne Skog

Kasserer: Heidi Onsøien

Vara: Åge Leraand

Vara: Jarle Olstad

rep. Ilhaugen vel: Roger Rian

Rep. Skaun kommune: Solveig Blækkan

Revisor 


 

2003 

Leder: Lars Arne Pedersen

Nestleder: Per Bjarne Onsøien

Sekretær: Jarle Olstad

Kasserer: Olav Asbjørn Onsøien

Varamedlem: Åge Leraand

Varamedlem: Unni Johnsen

Rep. Ilhaugen vel: Roger Rian

Rep. Skaun kommune: Solveig Blækkan

Revisor: Per R Hammertrø

 

2005 
 

Leder: Lars Arne Pedersen

Nestleder: Oddbjørn Sandø

Sekretær: Jarle Olstad

Kasserer: Olav Asbjørn Onsøien

Varamedlem: Åge Leraand

Varamedlem: Unni Johnsen

Rep. Ilhaugen vel: Lars Arve Larsen

Rep. Skaun kommune: Torill G Hynne

Revisor: Per Reidar Hammertrø

 

2007 
 

Leder: Oddbjørn Sandø

Nestleder: Jan Erik Pedersen

Sekretær: Toril Stav

Kasserer: Tove Hepsø

Styremedlem: Stian Engdal

Styremedlem: Frank Nornberg

Varamedlem: Åge Leraand

Varamedlem: Torstein Leraan

Rep. Ilhaugen vel: 

Rep. Skaun kommune: Torill G Hynne

Revisor: Per Reidar Hammertrø

 

 2009 
 

Leder: Oddbjørn Sandø 

Nestleder: Jan Erik Pedersen 

Kasserer/regnskap: Tove Hepsø 

Sekretær: Unni Tungen 

Styremedlem: Stian Engdal 

Vare medlem: Åge Leraand 
2011


 

Leder: Oddbjørn Sandø 

Nestleder: Erling Sandø 

Kasserer/regnskap: Tove Hepsø 

Sekretær: Unni Tungen 

Styremedlem: Stian Engdal 


2013

 

Leder: Oddbjørn Sandø 

Nestleder: Sverre Kvarmesbakk 

Kasserer/regnskap: Nils Larsen 

Sekretær: Unni Tungen 

Styremedlem: Stian Engdal 


2015
 

Leder: Oddbjørn Sandø 

Nestleder: Sverre Kvarmesbakk 

Kasserer/regnskap: Thomas Leraand 

Sekretær: Berit Stordal 

Styremedlem: Stian Engdal 
 


2017
 

Leder: Oddbjørn Sandø 

Nestleder: Sverre Kvarmesbakk 

Kasserer/regnskap: Thomas Leraand 

Sekretær: Anne Lise Berg 

Styremedlem: Stian Engdal 


2019

 

Leder: Oddbjørn Sandø 

Nestleder: Sverre Kvarmesbakk 

Kasserer/regnskap: Thomas Leraand 

Sekretær: Anne Lise Berg 

Styremedlem: Stian Engdal 


2021

 

Leder: Oddbjørn Sandø 

Nestleder: Kjell Kvernberg 

Kasserer/regnskap: Thomas Leraand 

Sekretær: Anne Lise Berg 

Styremedlem: Rune Sandø 

bottom of page