top of page

Byggekomitéen

Navn                                                Ansvarsområde

Reidar Nyborg                                    Byggleder/Trearbeider
Einar Ulfseth                                       Regnskap
Jan Stenkløv                                       VVS
Erling Sandø                                       Trearbeid
Egil Langmo                                        Trearbeid
Roald Hepsø                                       Maling/gulvbelegg
Knut Sommerschild                             Grunnarbeid/Betong/Utomhusarb./Drenering
Birger Myren                                        Elektro
Kjell Eggen                                          Sekretær
Agnar Melby                                        Representant, Skaun Kommune
Oddbjørn Sandø                                  Dugnadsansvarlig
Åse Hansen                                          Kasserer fra sept. 1994
Nils Larsen                                            Regnskap fra sept. 1994       


 

bottom of page