top of page

Årsmøte 2023

 

Årsmøtet 2024 avholdes på Allbrukshuset
Tirsdag 19.03.
kl.20.00

 

Saksliste:

1
.  Årsmelding og regnskap samt disposisjon av årsoverskudd.

2.  Styrets honorar for 2023.

3.  Innmeldte saker herunder vedtektsendringer

4.  Budsjett 2023

5.  Valg

 

Vel møtt!

MVH
  Styret 

bottom of page